Aviso Legal

Aviso legal

O presente aviso legal (en diante, o "Aviso Legal") regula o uso do sitio web www.galegadeeconomiasocial.es (en diante, o "Sitio Web") de GALEGA DE ECONOMÍA SOCIAL, S.L (en diante “A Empresa”) con NIF B15913684, con domicilio social na Rúa República Checa 17, Polígono Industrial Costa Vella, 15707, Santiago de Compostela (A Coruña).

Lexislación

Con carácter xeral as relacións entre A Empresa e os Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, encóntranse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

Uso e acceso de usuarios

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con A Empresa ou calquera das súas delegacións. 

Propiedade intelectual e industrial

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de A Empresa e, polo tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web nin aínda citando as fontes, salvo consentimento por escrito de A Empresa.

Contido da web e enlaces (links)

A empresa resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida nas súas páxinas web podendo mesmo limitar ou non permitir o acceso á devandita información a certos usuarios. A Empresa non asume responsabilidade ningunha pola información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por "links" ou enlaces dende calquera páxina web propiedade da Empresa. A presenza de "links" ou enlaces nas páxinas web da Empresa ten finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, convite ou recomendación sobre estes.

Suscribirse á newsletter

¿Queres ser o primeiro en coñecer as nosas novidades?

Acepto a política de privacidade