Formulario de contacto

De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 34/2002, informámoslle que os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar as comunicacións a través de correo electrónico de "GALEGA DE ECONOMÍA SOCIAL, S.L. " cos distintos contactos que esta mantén dentro do exercicio da súa actividade (como clientes, asociados, provedores ou persoal).
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, para o cal debe dirixirse a: "GALEGA DE ECONOMÍA SOCIAL, S.L. ", Rúa República Checa, 17, Polígono Industrial Costa Vella, Santiago de Compostela (A Coruña), achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación "á atención do servizo xurídico de "GALEGA DE ECONOMÍA SOCIAL, S.L. " exercicio de dereito".
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, pregamoslle que nolo comunique na dirección do remitente para a eliminación da súa dirección electrónica, non copiando nin entregando esta mensaxe a ninguén máis e procedendo á súa destrución.

CONTACTO

Rúa República Checa, nº 17 - Parque empresarial Costa Vella
15707 Santiago de Compostela
A Coruña

Teléfono: 981 519 026
Email: ges@galegadeeconomiasocial.gal

HORARIOS

De luns a xoves
Mañás de 8:30 a 15:00
Tardes de 16:30 a 19:00

Venres
Mañás de 8:30 a 15:00

Suscribirse á newsletter

¿Queres ser o primeiro en coñecer as nosas novidades?

Acepto a política de privacidade